Standard plemene

        Jaký je pinŔ

        Riana

        Gronn

        Dorra

        Don

        Náš odchov

        SpoleŔná fotogalerie 

        O nás

        Nabídka štý˛átek  

        Kontakt

        Kniha návštýv

        Naše další zví°ata

        Seznam  chov. stanic

        Seznam krycích ps¨

        Odkazy

        ZP╠TSeznam chovatelských stanic Nýmeckých pinŔ¨


Údaje slou×í k seznámení nových potencionálních majitel¨ pinŔ¨ s chovatelskými stanicemi pinŔ¨ v ╚R .

Nejjednodušší je navázat kontakt s CHS, ze které by jste mýli zájem mít štý˛átko a domluvit si osobní

návštývu. 
NÁHLED WEBU NÁZEV CHOVATELSKÉ STANICE + webové stránky MÍSTO BYDLIŠT╠ BARVA PIN╚┘
OLŠANY Olšany u Brna
BRIXADELLA PaŔlavice
okr.Kromý°í×
OD VYSOKÉHO OSTRÉHO Ústí nad Labem ╚/P
ŠKUBÁNEK Ostrava + ╚/P
╚ERNÁ IRUPÉ Mníšek pod Brdy
Z PYŠELKY Pyšely
Hl.poradce pra×ského klubu
+ ╚/P
╚ERTOVO KOPÝTKO Tetín ╚/P
OD ╚TYě BěÍZ D°ísy,
okr.Praha-východ
+ ╚/P
KING BLACK Budišov nad Budišovkou + ╚/P
FORTUNA BOHEMICA Horní Rove˛ ╚/P
OTAVSKÝ KONÍK Písek
BEL FAARO ╚eská T°ebová + ╚/P
ROZÁRKA  ╚eské Budýjovice
Hl.poradce brnýnského klubu
+ ╚/P
BLACK BOHEMIA Ob°íství,
okr. Mýlník
+ ╚/PA samoz°ejmý ještý naše :

HARMONY STAR Kozinec,
Praha-západ
+ ╚/P

Zalo×ili jste si chovatelskou stanici pinŔ¨ a chcete ji zde mít uve°ejnýnou ??? (samoz°ejmý zdarma)

Pošlete mi prosím na email : harmonystar@seznam.cz po×adované informace o Vaší CHS.

Nezále×í zda jste Ŕleny ╚eskomoravského klubu pinŔ¨ sídlícím v Praze

nebo Ŕleny Klubu pinŔ¨ sídlícím v Brný 
zpýt na zaŔátek

© 2006 HARMONYSTAR, design BOPE 
Optimalizováno pro IE 5.0 a vyšší, 1024x768 a výtší.